Forbud mot å oppholde seg på fritidseiendom/ hytte

Strand kommune forholder seg til forskrift fra regjeringen, der det er innført forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen.

Forbudet om opphold i hytter gjelder fra og med 20.03. til og med 13.04.2020.

Strand kommune anmoder også om at innbyggere fra andre kommuner ikke oppholder seg i bobiler eller campingvogner i Strand.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv i anledning utbrudd av Covid-19