Flomsituasjonen i Strand

Flomsituasjonen onsdag 26. september er under kontroll. Kjellere i berørte hus er tømt for vann. (26.09.2018 klokka 15:00).

Alle innmeldte husstander i forbindelse med flommen vil bli kontaktet og invitert til møte med kommunen og forsikringsselskap mandag 1. oktober klokka 18:00 i kommunestyresalen. Minner om at også de som har mindre vannskader må kontakte eget forsikringsselskap.