Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie

Strand kommune er med i prosjektet og tilrettelegger med egen stipendordning for sykepleierutdanning.

Informasjonsfilm om Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie 

Lyst til å utdanne deg som sykepleier?

Høsten 2022 vil det være mulig å ta desentralisert sykepleierutdanning via Universitetet i Stavanger (UiS) i Ryfylke. Tenk, da er du ferdig utdanna sykepleier i 2025. Utdanningen retter seg mot søkere som bor i Ryfylke, og det er krav om geografisk tilhørighet i en av de fire Ryfylke-kommunene og tettliggende områder.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse
Politiattest og medisinsk testing (Tuberkulose og MRSA)
Krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)
Krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Søknadsfrist
20. april 2022, via lokalt opptak. 
1. mars 2022 for realkompetansevurdering

Lenke til UiS: https://www.uis.no/nb/studietilbud/distriktsvennlig-sykepleierutdanning-ryfylke