Fjerning av skiltløse biler

Strand kommune har nå som rutine at biler som blir hensatt på offentlig sted/parkeringsplasser vil bli tauet bort.

Biler som er hensatt langs veg eller offentlig areal uten tilgjengelig skilt/karosserinummer, vil  blir fjernet. Dersom bilen ikke blir hentet fra inntauingsplass innen rimelig tid, blir bilen sendt til resirkulering. 

For å hente ut inntauet bil, kan eier ringe vakttelefon samferdsel på 477 03 730