Ferie fysioterapeuter - sommeren 2021

Ukenummer:

Per Braaten: 24-25-26-27
Anita Iversen: 28-29-30-31
Liv og Tørres Skogland: 27-28-29-30
Max Hognestad: 27-28-29-30
Katrine Nødland: 29-30-31

Kommunal fysioterapi har tilbud hele sommeren med redusert drift.

Helseleder