Ferie fysioterapeuter 2022

Oversikt over sommerferie for fysioterapeuter

Max Hognestad: 04.07 – 01.08
Gina Jones: 25.07 – 15.08
Liv og Tørres Skogland: 04.07 – 01.08
Trond Hagen: 04.07 – 01.08
Per Braaten: 27.06 – 25.07
Anita Iversen: 11.07 – 15.08

Kommunal fysioterapi og ergoterapi har åpent hele sommeren med redusert kapasitet pga. ferieavvikling.

HELSELEDER