Fastlege som slutter

Strand kommune orienterer :

Innbyggere som har hatt Jorunn Sameien som fastlege har fått noe forvirrende beskjeder fra Helfo siste uke. Ved en feil ble det registrert hos Helfo at Jorunn Sameien slutter 1.7.22 uten at det er ny lege som overtar.  

Det riktige er at hun slutter i Strand kommune 1. september. Christian Hauge er tilsatt som ny fastlege fra 1. september. Fra den datoen vil alle innbyggerne som nå står på Jorunn Sameien sin liste, overføres til ham. 
Ingen behøver å foreta seg noe i den anledning. Pasientene vil fortsatt bli betjent ved Rådhusgaten legegruppe. 

Kommunalsjef, levekår