Er du klar for en givende lederstilling innen helse?

Strand kommune søker nå etter ny virksomhetsleder for helse. 

-Den nye lederen skal bidra til et sterkt helsevesen i Strand og på denne måten utgjøre en forskjell for innbyggere og ansatte i Strand kommune, forteller kommunalsjef for levekår Anne Søvold Vikanes. -Vedkommende vil lede fastlegetjenester og legevakt, ergo- og fysioterapiavdeling og den kommunale psykologtjenesten, fortsetter hun. 

Rekrutteringsbyrået Human bistår Strand kommune i rekrutteringsprosessen og du kan lese mer om den spennende stillingen her.

Aktuelle interesserte kan også ta kontakt med kommunalsjef for levekår Anne Søvold Vikanes på mobil 93005914.

Søknadsfristen er 16. april.