Endret trafikkmønster - Tau Aktivitetshus og Tryggheim skole

På grunn av at det foregår vaksinering i Tau Aktivitetshus, er det nødvendig med noe endra trafikkmønster. Dette gjelder alle som skal til Tau Aktivitetshus og til Tryggheim skole.

De som skal vaksineres kan parkere ved Tau Aktivitetshus eller på parkeringsplassen til Strand videregående skole og/ eller hos Comrod.

Inn og utkjøring til Tau Aktivitetshus foregår slik:

Klikk for stort bilde