Eiendomsskatteliste 2020

Her finner du eiendomsskattelistene for 2020. Listene ligger ute til offentlig ettersyn fram til 16.04.2020.

Ser du feil i grunnlaget ber vi deg sende dette skriftlig til oss. For enkelthets skyld ønsker vi at du benytter klageskjemaet som du finner her: Klageskjema

 

Klagefrist for eiendomsskatten i 2020 er torsdag 16. april 2020.

 

Eiendomsskattelisten finner du her: Skatteliste 2020 (PDF, 2 MB)

Eiendommer med fritak for eiendomsskatt i henhold til §§ 5 eller 7 finner du her: Fritaksliste 2020 (PDF, 113 kB)