Dårlig vannkvalitet på Loen badeplass

Strand kommune kontroller badevannskvaliteten på flere badeplasser i kommunen.

Prøver ifra Loen badeplass i Tauåna på Tau viser at det er forhøyet verdi av termotolerante koliforme bakterier (TKB), noe som tilsvarer ikke akseptabel vannkvalitet. Siste prøve ble tatt 15.06.2021. Strand kommune vil derfor sterkt fraråde å bade i Loen inntil vannkvaliteten er akseptabel. Informasjon vil bli gitt når vannet igjen har akseptabel vannkvalitet.