BUFDIR: Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.

Utfyllende informasjon her

Søknadsfrist 17 desember gjennom Bufdir sin søknadsportal.

Spørsmål kan rettes til kulturleder Åshild Hus,  på mail