Budsjett 2022

På kommunestyremøte 03.11.2021 fremla kommunedirektøren budsjettet for 2021

Kommunedirektørens fremleggelse av budsjettet kan du se på kommune-TV, ved å følge denne linken: Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022 – 2025

Budsjettdokumentet finner du her: Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022 – 2025 (PDF, 4 MB)