Brua til Jørpelandsholmen åpnes 9. juni.

Arbeidet med bru til Jørpelandsholmen er i sluttfasen. Åpningen skjer under Strandadagene fredag den 9. juni.

 

Statsråd Bent Høie kommer til åpningen. Ordføreren ønsker elever fra barneskolene og alle innbyggerne velkommen til arrangementet, sammen med inviterte gjester. Da blir et verdifullt friluftsområde tilgjengelig for alle. Kommunen har i samarbeid med Ryfylke Friluftsråd bygget turvei rundt holmen. Og endelig kommer den etterlengtede brua på plass. Jørpelandsholmen blir et viktig turområde for Jørpeland og en attraksjon for byen. Området vil ha stor verdi for hele kommunen og regionen.

 

Det er mange i kommuneorganisasjonen som har bidratt til å realisere prosjektet bru til Jørpelandsholmen, men prosjektleder Jostein Wagle, grøntansvarlig Anita Ellefsen Hus og kommunalleder Jan Leland fortjener en særlig honnør.

 

Tilrettelegging for aktiv fritid er en av satsingene i folkehelsearbeidet. Aktivitet, friluftsliv og mosjon vil forebygge helseproblemer og gi økt livskvalitet. Bru til Jørpelandsholmen er derfor helt i tråd med kommunens folkehelsestrategi. Nå må vi bare ta området i bruk

Fant du det du lette etter?