Brannvesenet har gått inn i Rogaland brann og redning IKS

1. januar 2019 gikk brannvesenet i Strand og Forsand inn i Rogaland brann og redning IKS (RBR). Formålet er å styrke tjenesten, kvaliteten og samarbeidet i regionen, med innbyggerne i fokus.

Les mer om overgangen på Rogaland brann og redning IKS sine nettsider.