Bostøtte til høye strømutgifter

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Bostøtteordningen er nå styrket slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter. Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars.

Søk så snart som mulig – frist 31. desember

Her får du mer informasjon om ordningen, og kan søke om støtte:

https://www.husbanken.no/person/bostotte/stromtilskudd/