Ber vaksinerte med AstraZenica følge med

Smittevernlegene i SUS sitt opptaksområde og sykehuset har drøftet de nye opplysningene som er gjort kjent av FHI og Statens legemiddelverk (SLV) knyttet til mulige bivirkninger i etterkant av AstraZeneca vaksinering.

Det er så langt satt over 11 000 doser med AstraZeneca-vaksine i Helse Stavanger sitt opptaksområdet. Det er ikke oppdaget tilfeller av alvorlige bivirkninger.

Men vi følger situasjonen tett og ber medarbeidere som har fått vaksinen de siste 14 dagene om å være oppmerksomme, sier smittevernoverlegene.

I tråd med nasjonale anbefalingen skal personer som har fått AstraZeneca vaksinen og som opplever kraftig økende sykdomsfølelse mer enn tre dager etter vaksinasjon og ser større eller mindre blå flekker i huden (hudblødninger) oppsøke fastlege eller legevakt så snart som mulig.

Helse Stavanger og kommunene i opptaksområdet har i tråd med nasjonale føringer satt vaksineringen på pause inntil videre. 

 

AstraZeneca-vaksinen er i stor grad tilbudt helsepersonell under 65 år.

 

Lenke slv :

https://legemiddelverket.no/nyheter/legemiddelverket-har-mottatt-meldinger-om-blodpropp-og-blodninger-hos-yngre-etter-vaksinering-med-astrazeneca-vaksinen