Badevannskvalitet 9. juli 2019

Barkavika - Klikk for stort bildeBarkavika
Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgjevågen og Vostervatnet.


Grenseverdier for TKB (termotolerante koliforme bakterier) kan betegnes som god, mindre god og ikke akseptabel. Bakterietall på <100 benevnes som god og bakterietall >1000 betegnes som ikke akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 benevnes som mindre god.

Resultat fra prøvedato 09.07.2019:

SJØ

Norlys: 40

Barkavika: 50

Kuvika: 10

Strandastøa: <10

Tøgjevågen: <10


FERSKVANN

Revsvatnet: <10

Loen på Tau: 20

Holtakrossen: 20

Vostervatnet: <10
 

<: Mindre enn.  >: Større enn.