Badevannskvalitet 29.06.2020

Barkavika - Klikk for stort bildeBarkavika
Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgevågen og Vostervatnet.


Grenseverdier for TKB, termotolerante koliforme bakterier, kan betegnes som god, mindre god og ikke akseptabel. Bakterietall på <100 benevnes som god og bakterietall >1000 betegnes som ikke akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 benevnes som mindre god. (<: Mindre enn.  >: Større enn.)Resultat fra prøver 29. juni 2020:

SJØ
Norlys: 20
Barkavika: 30
Kuvika: 290
Strandastøa: 10
Tøgjevågen: 60


FERSKVANN
Revsvatnet: <10
Loen på Tau: 30
Holtakrossen: 10
Vostervatnet: 20