Badevannskvalitet 28.06.2022

Barkavika - Klikk for stort bildeBarkavika
Det tas badevannsanalyser på følgende badeplasser i Strand: Kuvika, Norlys, Barkavika, Strandastøa, Loen på Tau, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Vostervatnet, Holtakrossen, Tøgevågen og Erevikvatnet i Kolabygda. 


Grenseverdier for TKB, termotolerante koliforme bakterier, kan betegnes som god, mindre god og ikke akseptabel. Bakterietall på <100 benevnes som god og bakterietall >1000 betegnes som ikke akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 benevnes som mindre god. (<: Mindre enn.  >: Større enn.)Resultat fra prøver 28. juni 2022:

SJØ
Norlys: <10
Barkavika: <10
Kuvika: <10
Strandastøa: <10
Tøgjevågen: 10


FERSKVANN
Revsvatnet: 20
Loen på Tau: 20
Holtakrossen: 40
Vostervatnet: 10
Erevikvatnet, Kolabygda <10