Badevannskvalitet 12. august 2019

Barkavika - Klikk for stort bildeBarkavika
Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgjevågen og Vostervatnet.


Grenseverdier for TKB (termotolerante koliforme bakterier) kan betegnes som god, mindre god og ikke akseptabel. Bakterietall på <100 benevnes som god og bakterietall >1000 betegnes som ikke akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 benevnes som mindre god.

Resultat fra prøvedato 12.08.2019:

SJØ

Norlys: 350

Barkavika: 390

Kuvika: 10

Strandastøa: 100

Tøgjevågen: 10


FERSKVANN

Revsvatnet: 10

Loen på Tau: 190

Holtakrossen: 20

Vostervatnet: 70
 

<: Mindre enn.  >: Større enn.