Badevannskvalitet 20.07.2021

Barkavika - Klikk for stort bildeBarkavika
Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgevågen, Vostervatnet og Erevikvatnet i Kolabygda. Loen badeplass har nå trygge verdier til å bade i og er ikke lenger stengt.


Grenseverdier for TKB, termotolerante koliforme bakterier, kan betegnes som god, mindre god og ikke akseptabel. Bakterietall på <100 benevnes som god og bakterietall >1000 betegnes som ikke akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 benevnes som mindre god. (<: Mindre enn.  >: Større enn.)Resultat fra prøver 20. juli 2021:

SJØ
Norlys: <10
Barkavika: 50
Kuvika: <10
Strandastøa: 30
Tøgjevågen: <10


FERSKVANN
Revsvatnet: <10
Loen på Tau: 110
Holtakrossen: 20
Vostervatnet: <10
Erevikvatnet, Kolabygda 10