Badevannskvalitet 10.08.2020

Barkavika - Klikk for stort bildeBarkavika
Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgevågen og Vostervatnet.


Grenseverdier for TKB, termotolerante koliforme bakterier, kan betegnes som god, mindre god og ikke akseptabel. Bakterietall på <100 benevnes som god og bakterietall >1000 betegnes som ikke akseptabel. Alle prøvesvar med bakterietall mellom 100 og 1000 benevnes som mindre god. (<: Mindre enn.  >: Større enn.)Resultat fra prøver 10. august 2020:

SJØ
Norlys: <10
Barkavika: <10
Kuvika: <10
Strandastøa: <10
Tøgjevågen: <10


FERSKVANN
Revsvatnet: <10
Loen på Tau: <10
Holtakrossen: 30
Vostervatnet: 10