Åpning av gangveg mellom Hellandsvegen og Mellarvegen er forsinket

På grunn av diverse utfordringer i prosjektet med utskifting av gamle avløpsrør, er åpningen av gangvegen langs Fiskånå bak opprinnelig fremdriftsplan.

Entreprenør har satt mandag 04.04.22 som ny dato for åpning