Åpne toaletter på badeplasser og tursteder

De offentlige toalettene på badeplasser og tursteder i Strand er åpne fra og med 6. april 2022.