Åpen konkurranse om Street Art-prosjekt

Klikk for stort bildeFlerbrukshallen på Jørpeland er nå under oppføring, og skal ferdigstilles sommeren 2021. Hallen skal blant annet inneholde baner for ballidrett, kampsport og klatring, samt sosiale rom og kafe. På utvalgte områder på fasaden ønsker kommunen Street Art-inspirert kunst, og vi inviterer med dette kunstnere til en åpen konkurranse om oppdraget.

Vinnerhonoraret er kr. 330 000,-. Beløpet skal dekke, produksjonskostnader / materialutgifter, reise, opphold og honorar til kunstner. Det utbetales ikke konkurransehonorar til deltakerne.

Kunstnere som ønsker å delta i konkurransen må melde seg på innen 6. september 2020 og konkurranseperioden går fra 1. oktober til 31. desember 2020. Ved påmelding sendes CV og fotodokumentasjon av tre tidligere prosjekter av tilsvarende format som dette prosjektet. Påmelding sendes til kultursjef på e-post: trond.ole.paulsen@strand.kommune.no. (Bruk en fildelingstjeneste for oversending av store filer.)

For de som ønsker det, vil det bli mulighet for befaring i løpet av september. Det er mulig å søke om å få dekket reiseutgifter til befaringen, og vi ber om at det søkes om dette ved påmelding. Erfaring fra tilsvarende prosjekter vil bli vektlagt ved vurdering av søknaden. 

Detaljer om prosjektet er å finne i kunstplanen som kan lastes ned her:

⇒ Kunstplan for flerbrukshallen på Jørpeland (PDF, 2 MB)

Legg spesielt merke til 5. avsnitt om prioriterte områder for kunstprosjektet.

Ferdige konkurransebidrag sendes inn digitalt i høyoppløselig pdf senest den 31.12.2020. Disse må inneholde konkrete skisser av bildene som skal produseres, en oversikt over hvor på bygget de ulike bildene skal plasseres og en beskrivelse av hvordan prosjektet skal gjennomføres.  

Kunstutvalget i Strand kommune er jury. Juryen vil legge vekt på at utsmykningen holder høy kunstnerisk kvalitet. For å sikre dette vil de også kunne ta referanseprosjekter i betraktning. Juryen vil kåre en vinner etter en skjønnsmessig vurdering av hvilket bidrag som fungerer best estetisk og er i best samsvar med bestemmelsene i kunstplanen. Juryen forbeholder seg retten til å be publikum om råd i valget av vinner.

Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.
Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Tilbud som inneholder forbehold, feil eller er uklare eller ufullstendige og som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes sammenlignet med de andre tilbudene, skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til å levere tilbud basert på de vilkår og føringer som fremgår av dette konkurransegrunnlaget med vedlegg.

 

Spørsmål kan rettes til kultursjef Trond Ole Paulsen på e-post: trond.ole.paulsen@strand.kommune.no eller telefon: 51 74 30 26 / 928 17 905.