Kulturdepartementet åpner nytt fagsystem for spillemidler 1. oktober 2017.

Frist for å sende inn søknad om spillemidler for 2018 er satt til 20. oktober 2017.

Søknaden sendes elektronisk til nettstedet www.idrettsanlegg.no

Strand kommunestyre har godkjent plan 1130201603 for næring og deponi på Vasstveit

Arkitektkontoret STAV AS varsler om oppstart av planarbeid i Kvednanesvegen 75 på Tau i henhold til §12-8 i Plan og bygningsloven