Barkavika


Det tas badevannsanalyser i sjø og ferskvann på følgende badeplasser i Strand: Norlys, Barkavika, Kuvika, Strandastøa, Revsvatnet ved Preikestolhytta, Loen på Tau, Holtakrossen, Tøgjevågen og Vostervatnet.

Strand kommune utviklet en helse og omsorgsplan. Planen har vært i en førstegangsbehandling i Levekårsutvalg og legges nå ut for høring til kommunens innbyggerne og aktuelle lag og foreninger med frist 27. september 2019.