Jørpeland Frelsesarme

Småbarnsang; sangstund, kveldsmat og lek. onsdager kl 17.00
Eldretreff/formiddagstreff, annenhver lørdag i oddetallsuker, lørdager kl 11.00 (servering)
Hjemforbund; annenhver onsdag i partallsuker kl 11.00, for kvinner, møte og servering.
Hver søndag faste møter kl 19.00
Adresse Kontakt Kategori
Jørpeland Frelsesarme
Stålverksvegen 40 pb. 43
4126 Jørpeland
Bjørg Kristiansen
Org.nr.: 938498318
Telefon: 99273388
Aktiviteter
Kontaktpersoner