Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke

Forelesninger om aktuelle emner omlag ein gong i månaden
Adresse Kontakt Kategori
Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke
Fistervegen 155
4139 Fister
Leif Ole Terøy
Telefon: +4791647506
Aktiviteter
Kontaktpersoner