Tenker du å bygge nytt fjøs eller tenker du tilleggsnæringar?

torsdag 5. desember 2019, 00.00 - 14.30

Informasjon

Innovasjon Norge kjem til Bjørheimsbygd 5/12 og ønsker å komme i kontakt med bønder som har idear knytta til garden sin. 

IKlikk for stort bilde - Klikk for stort bildennovasjon Norge ønsker fleire søknader frå bønder i Strand, Forsand og Hjelmeland. I fjor var det løyvd 4,8 millionar kroner i IBU-midlar (bygdeutviklingsmidlar), medan det i år er løyvd nesten 1,5 millionar kroner meir til prosjekt med landbrukstilknytting i Ytre Ryfylke.  Innovasjon Norge kan vere med å finansiere nye fjøs og andre prosjekt knytta til garden sine ressursar. Døme på dette er reiseliv, opplevingar, matforedling, inn på tunet tenestar og mykje meir. Torsdag 5/12 er det høve til å få individuelle samtalar med dei som behandlar slike søknadar. 

Stad: Vaulali Leirsted, Tjøstheimvegen 571, 4021 Tau

Tid: 5.desember 2019 kl 1400  og utover. Individuelle møter med Innovasjon Norge som varar maks 1/2 time

Påmelding snarast til kari.sand@strand.kommune.no eller 950 31 190. Det er mange som har meldt seg på, men det er plass til fleire

Sted

Vaulali Leirsted
 

Kontakt

Bedriftsutvikling i Ytre Ryfylke
 

Tlf.: 95031190

E-post : kari.sand@strand.kommune.no

Kari Sand

Mobil : 95031190

E-post : kari.sand@strand.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender